OHJELMISTO

Latvian Experimental

Elokuvanäytös
Latvian Experimental

Kuraattori: Ieva Balode

Ohjelmisto koostuu viimeisimmistä kokeellisista elokuvista latvialaisilta tekijöiltä, jotka eivät ole vain valinneet työskennellä fotokemiallisen filmin kanssa, vaan myös luovat kokeellisia narratiiveja ja sitoutuvat filmin materiaalisuuteen ja rakenteeseen. Ohjelmisto esittelee teoksia Baltic Analog Labin jäseniltä ja tekijöiltä, jotka ovat jotenkin sidoksissa laboratorioon.

Vuonna 2016 perustettu Baltic Analog Lab on taiteilijakollektiivi ja filmilaboratorio, joka sijaitsee Riikassa, Latviassa. Saattamalla yhteen analogisesta filmistä kiinnostuneita elokuvantekijöitä ja valokuvaajia Baltic Analog Lab pyrkii tuottamaan, opettamaan ja inspiroimaan yleisöä tarjoamalla tilan luomiselle, oppimiselle ja opettamiselle.

Laboratorio keskittyy erityisesti koulutukseen ja yhteistyöhön; tämä toteutuu BAL:n jäsenten ja ulkomaisten vieraiden säännöllisesti pitämissä työpajoissa, kansainvälisissä kesäkouluissa, elokuvanäytöksissä ja laajennetun elokuvan tapahtumissa. Laboratorion tärkein kuratoitu tapahtuma on elokuvafestivaali Process, joka on vuodesta 2017 lähtien tapahtunut Riikassa. Aktiivisena organisaationa BAL ottaa osaa lukuisiin kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin, kuten SPECTRAL projektiin, joka yhdistää 6 eurooppalaista elokuvalaboratoriota vuosina 2022-2025. BAL on myös pohjoismaisen analogisten filmilaboratorioiden verkoston jäsen vuodesta 2019 ja kuuluu maailmanlaajuiseen Filmlabs.org verkostoon, joka yhdistää yli 50 analogista filmilaboratoriota ympäri maailmaa.

Koulutusorganisaationa BAL on järjestänyt 4 kansallista ja kansainvälistä kesäkoulua ja vuodesta 2020 toimineen BAL elokuvakoulun – 5 kuukauden kurssin kokeellisesta elokuvanteosta kansainvälisille osallistujille.

Can’t Help Myself. Anna Ansone
Latvia / 2022 / 19′ / ääni / 16mm digitaalisena

Rantaihmisten ja sattumien kronikka. Estere viettää päivänsä meren rannalla myyden jäätelöä. Etsiäkseen mielenrauhaa hän kuuntelee meditaatio-podcasteja ja lukee self-help-kirjoja. Sillä välin kesäauringon hyväilemät tuntemattomat etsivät samaa tarot-korteista, vahvistetuista juomista, ja Raamatusta. Estere alkaa toistaa heidän jutteluaan, hiljalleen alkaen uskoa heidän sanoihinsa.

Pleasing to the Eye. Signija Joce
Latvia / 2023 / 4′ / ääni / 16mm digitaalisena

Itsereflektoiva meditaatio taiteentekemisestä. Taiteilijan sukellus muistoihin maalauksen luomisesta – ja tuhosta. Rakkauskirje maalaamiselle ja matka tyyneyteen.

Thanatophobia. Ieva Balode, Michael Higgins
Latvia, Ireland / 2022 / 11′ / ääni / 16mm digitaalisena

Tuntemattoman pelko, pmeänpelko, vihollisenpelko, kuolemanpelko ovat ihmiskunnan alusta saakka olleet ihmisyyttä eteenpäin vieviä voimia yhtä lailla kuin kompastuskiviäkin. Tämä vaisto on saanut ihmiset liittoutumaan yhteisöiksi etsiessään turvallisuutta ja suojaa pimeässä vaanivilta vaaroilta, kuitenkin asioiden lopullisuus on lopulta aina väistämätöntä. Kuinka voi voittaa oman hengenvaaransa pelon?

Time Here No Longer. Jāzeps Podnieks
Latvia / 2022 / 15′ / ääni / 16mm digitaalisena

Nuori mies muistaa erilaisia hetkiä elämästään, pohtien muistin säilymistä, ajan arvoitusta ja kuoleman väistämättömyyttä.

Teacup Part 1. Artūrs Lūriņš
Latvia / 2023 / 5’30” / ääni / 35mm digitaalisena

Kärsivällisyys ja tahto, Kuinka paljon voi pakottaa itseään?

lost fps // they come out in the dark. Sintija Andersone
Latvia / 2023 / 5′ / digitaalinen ääni / 16mm

Tämä 16mm analoginen matka tuhoutui johtuen sekä hajamielisyydestäni että kodin kemikaaleista. Oli kylmä talvipäivä, ja olin vakuuttanut äidin siitä, että halusin kuvata häntä ja hänen hevostaan lumisessa maisemassa. Tuuli oli jäätävä ja me kaikki tärisimme, mutta olin innoissani kuvaamani materiaalin kehittämisestä.
Menin filmilaboratorioon ja tein kehitysprosessin, mutta avatessani säiliön, en nähnyt mitään kuvaa – vain tummaa filmiä. Olin tehnyt virheen kuvatessani ja menettänyt sen kokonaan. Joten jatkoin sen tuhoamista vielä enemmän. Kuvaruutu kuvaruudulta uusi sulaneiden maisemien ja outojen hahmojen maailma paljasti itsensä minulle – filmi ja sen värikkäät kerrokset heräsivät eloon.

RAINBOW VISION SPECTRAL EXPRESS. Ieva Aleksa, Artūrs Lūriņš, Elīna Matvejeva, Sintija Andersone, Dāvis Gauja, Andrejs Strokins, Mersedes Margoit, Kei Sendak
Latvia / 2023 / 12′ / digitaalinen ääni / 16mm

Baltic Analog Labin jäsenten yhteiselokuva, jossa jokainen taiteilija ilmaisee visionsa yhdestä väristä näkyvän valon spektriltä.

Liput / Tickets: 1€


Film program
Latvian Experimental

Curator: Ieva Balode

The programme consists of the latest experimental films made by authors from the Latvia who not only choose to work with photochemical film but also create experimental narratives and engage with film’s materiality and structure. The program showcases works by members of Baltic Analog Lab and authors who are somehow connected to the lab.

Founded in 2016, Baltic Analog Lab is an artists collective and filmlab based in Riga, Latvia. Uniting filmmakers and photographers interested in analog film and photography, Baltic Analog Lab aims to produce, teach and inspire an audience by providing a space for creation, learning and teaching.

A high focus of the lab is education and collaboration; this is maintained by regular workshops led by BAL members and foreigner guests, international summer schools, film screenings and expanded cinema events. The main curatorial event of the lab is the experimental film festival Process, which happens in Riga since 2017. As an active organization, BAL takes part in various international collaborations and project, one of which is SPECTRAL uniting 6 European filmlabs throughout year 2022.-2025. BAL is also part of Nordic analog film labs network since year 2019 and member of global Filmlabs.org network uniting more than 50 analog film labs across the world.
As an educational organization, BAL has organized 4 national and international summer schools and since year 2020 running BAL film school – a 5 month course in experimental filmmaking for international participants.

Can’t Help Myself. Anna Ansone
Latvia / 2022 / 19′ / sound / 16mm to digital

A chronicle of beach people and of coincidences. Estere spends her days by the sea selling ice cream. Trying to find peace, she listens to meditation podcasts and reads self-help books. Meanwhile, strangers caressed by the summer sun look for the same in tarot cards, fortified drinks, and the Bible. Estere starts to repeat their chit chat, slowly beginning to believe what they are saying.

Pleasing to the Eye. Signija Joce
Latvia / 2023 / 4′ / sound / 16mm to digital

A self-reflective meditation on the topic of making art. An artist’s dive in memories over the creation – and destruction – of a painting. A love letter to painting and a journey to serenity.

Thanatophobia. Ieva Balode, Michael Higgins
Latvia, Ireland / 2022 / 11′ / sound / 16mm to digital

Fear of the unknown, fear of the dark, fear of the enemy, fear of death since the beginnings of mankind have been both a driving force of humanity as well as a stumbling block. It is an instinctive force that has made humanity join up in communities in search of safety and shelter from a danger lurking in the darkness, however the finality of things is always inevitable. How does one overcome fear of their own fatality?

Time Here No Longer. Jāzeps Podnieks
Latvia / 2022 / 15′ / sound / 16mm to digital

A young man recalls different moments of his life, reflecting on the preservation of memory, the enigma of time and the inevitability of death.

Teacup Part 1. Artūrs Lūriņš
Latvia / 2023 / 5’30” / sound / 35mm to digital

Patience and will, how much you can push yourself?

lost fps // they come out in the dark. Sintija Andersone
Latvia / 2023 / 5′ / digital sound / 16mm

This 16mm analog journey was destroyed both by my forgetfulness and household chemicals.
It was a cold winter day, and I had convinced my mom that I wanted to film her and her horse in a snowy landscape. The wind was freezing, and we all shivered, but I was excited to develop the material I had shot.
I went to the lab and did the processing, but after opening the tank, I saw no image – just a dark film strip. I made a mistake while shooting and lost the whole thing. So I went on to destroy it even more. Frame by frame, a new world with melted landscapes and strange figures revealed itself to me – the film and its colorful layers came alive.

RAINBOW VISION SPECTRAL EXPRESS. Ieva Aleksa, Artūrs Lūriņš, Elīna Matvejeva, Sintija Andersone, Dāvis Gauja, Andrejs Strokins, Mersedes Margoit, Kei Sendak
Latvia / 2023 / 12′ / digital sound / 16mm

A collaborative film made by members of Baltic Analog Lab where each artist expresses their vision of one color found in the visible spectrum of light.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available